img_20181006_130756
img_20181006_130556
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
PlayPause

Novinky

Pro milovníky čísel jsme připravili statistiky zásahů JSDH Morávka v roce 2021.

Podívejte se na fotky z připomínky 125. výročí sboru!


Dotace Moravskoslezského kraje

Sbor dobrovolných hasičů Morávka se v rámci „Dotačního programu na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2021“ stal příjemcem dotace ve výši 80 000Kč na projekt „125. výročí založení SDH Morávka“.

K připomínce 125 let trvání hasičského sboru na Morávce sbor pořídil novou požární stříkačku pro požární sport mladých hasičů a upomínkové předměty k výročí. Dotace Moravskoslezského kraje činila 66,66% z celkově vynaložených prostředků.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje.

Členové sboru dobrovolných hasičů Morávka děkují Moravskoslezskému kraji za poskytnutí finančních prostředků.