Když houkne siréna

Vyhlášení požárního poplachu v dnešní době probíhá především s pomocí mobilních telefonů - všichni členové jednotky SDH dostanou oznámení na svůj mobilní telefon. Stále je ale možné vyhlásit požární poplach i sirénou, která se nachází na věži požární zbrojnice.

Při požárním poplachu houká siréna kolísavým tónem po dobu jedné minuty – 25 sekund hučí, 10 sekund klesá a 25 sekund opět hučí. Pokud takovýto signál uslyšíte, nepropadejte panice - jedná se o zprávu hasičům, ne všem občanům.

Ohlášení plánovaného pálení

Pokud se chystáte pálit "větší" množství klestí, mějte na paměti, že každý občan je povinen si počínat tak, aby nezaložil požár (zákon o požární ochraně). Pálit je povoleno jen suchý rostlinný odpad na hromadách, i zde je však potřeba opatrnosti a vzájemné ohleduplnosti např. vůči sousedům (kouř), je tedy zakázáno plošné vypalování např. trávy. Při pálení hromad musíte místo pálení zabezpečit např. hlídkou, která kontroluje průběh pálení a provádí i dohlídku po ukončení pálení.

Pálení většího rozsahu, nebo na místech, kde by mohlo být zaměněno za požár je povinností nahlásit na Hasičský záchranný sbor. K tomu můžete použít online aplikaci na adrese https://paleni.izscr.cz

Případně můžete pálení nahlásit na telefon 950 739 805 (IBC Ostrava - Integrované bezpečnostní centrum Ostrava).

Naše rada: pokud pálíte na odlehlých místech, chatách či chalupách, které se nacházejí v zalesněných místech, nebo pálíte přímo v lese po těžební činnosti, vždy toto nahlaste na uvedený kontakt. Kouř je vidět zdaleka a některý z občanů může toto nahlásit v dobré víře, že se jedná o požár. V takovém případě se vyhnete pokutě a zamezíte zbytečnému výjezdu hasičských jednotek.

Likvidace obtížného hmyzu

Jak postupovat v případě ohrožení bodavým hmyzem. Hasičský záchranný sbor ČR vyjede k takovým to případům pouze v případě že jsou ohroženy skupiny obyvatel. To tedy nastává ve veřejných budovách, jako jsou školy, školky, uřady aj.. Pokud se Vám usadí nebezpečný hmyz v rodinném domě, chatě či chalupě, máte několik možností.

Buď v patřičné výstroji se pustíte do likvidace sami, nebo necháte hmyz do podzimu a on hnízdo opustí sám. V případě že vás ohrožuje a vy se necítíte na jeho likvidaci sami, zakupte si v drogerii jeden až dva přípravky Raid (modré) podle velikosti hnízda. Potom kontaktujte místní dobrovolné hasiče, pokud jste z Morávky můžete takto učinit na tel. 723 975 421. Hasiči se s vámi domluví na podrobnostech. Ideální pro likvidaci jsou ranní nebo podvečerní hodiny.