GulášFest Morávka

SDH Morávka se 17.9.2022 zúčastnilo GulášFestu pořádaného obcí Morávka. První soutěžní team, vedený Honzou Ševčíkem, vyhrál první místo. Nemalou měrou se o výhru zasloužili i ostatní členové teamu, kteří pomáhali jak s přípravou guláše, tak s výzdobou stánku. Druhý soutěžní team, složený z našich hasičat se umístil na krásném čtvrtém místě. Celkem se akce zúčastnilo 11 soutěžních teamů.