125 let Sboru dobrovolných hasičů na Morávce

Výročí založení sboru si připomínáme každým rokem již 125 let. K této události došlo dne 22.11.1896.

Vzhledem ke všem možným opatřením z důvodu pandemie koronaviru, se v roce 2021 výbor sboru rozhodl výročí připomenout v rámci výroční valné hromady. Na výroční schůzi konanou 28.8.2021 byli pozváni všichni členové sboru a ti kteří dorazili společně s ostatními hosty z okolních sborů, zástupců obecního úřadu Morávka a družebního sboru z Vraclávku, obdrželi jako dárek upomínkové předměty k výročí, na jejichž pořízení přispěl dotací Moravskoslezský kraj (detail na stránce zde).

Součástí programu dne bylo také požehnání novému zásahovému technickému automobilu JSDH Morávka značky Toyota Hilux. Velitel jednotky a sboru seznámil přítomné členy, hosty a kolemjdoucí, s detaily o vozidle a poté před všemi vozidlu požehnal otec Miroslaw místní římskokatolické farnosti Morávka a Janovice.

Poslední částí oslav výročí bylo pořízení nové požární stříkačky pro požární sport mladých hasičů. Výroba stroje probíhala během celého roku 2021 a do zbrojnice se dostala začátkem prosince 2021. K jejímu pořízení rovněž pomohla dotace Moravskoslezského kraje (detail na stránce zde). Stroj pomůže především ke zlepšení výsledků družstev mladých hasičů při SDH Morávka a tím také k dalšímu rozvoji sboru.