Propozice

Kategorie Muži, ženy a 35+

Pravidla: vlastní

Charakter tratě: požární útok bude probíhat na betonové dlažbě, tartanu a trávníku hřiště

Družstvo: max. 7 členů

Provedení požárního útoku:      

Družstvo startuje ze startovací čáry vzdálené 10 m od středu základny. Požární stříkačka PS 8 nebo PS 12, před startem může být nastartovaná. Členové družstva sestrojí sací vedení z 2 ks savic 110/2,5 m a sacího koše, od umělého vodního zdroje – reprezentován kádí. Od stroje družstvo sestrojí dopravní vedení z 2 ks hadic B (min. délky 19 m) k rozdělovači a dále 2 útočná vedení z 2 ks hadic C (min. délky 19 m) a proudnic. Cílem útoku je sestřik terčů v co nejkratším čase.

Zvláštnosti:

 • savice přesahující základnu se mohou dotýkat země
 • tvar útoku na přiloženém nákresu
 • jednotný úbor, opasek, přilba, příprava na základně max. 5 min,
 • mezi ozuby spojek i mezi šroubením (košem a savicí) musí být mezera min. 0,5 cm, sací koš a sací vedení musí být sešroubovány po provedení útoku a vynoření

Měření dosažených časů:

 • elektronickou časomírou
 • v případě poruchy ručně stopkami

Družstva soutěží s vlastním nářadím a na vlastní nebezpečí.

Vyhodnocení soutěže proběhne do půl hodiny od ukončení útoku posledního družstva.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic nebo programu soutěže pro případ nepředvídatelných okolností.

Propozice mladí hasiči a dorost

Kategorie:

 • mladší žáci (nar. 2013 nebo později)
 • starší žáci (nar. 2009 nebo později)                     
 • dorost (nar. 2006 – 2011)

Pravidla: vlastní

Charakter tratě: požární útok bude probíhat na betonové dlažbě, tartanu a trávníku hřiště

Družstvo: max. 7 členů

Provedení požárního útoku:      

Družstvo startuje ze startovací čáry vzdálené 10 m od středu základny, z důvodu charakteru hřiště je start pod úrovní základny (od startu se běží do mírného svahu). Požární stříkačka PS 8 nebo PS 12, před startem může být nastartována. (V kategorii mladších vykonává obsluhu stroje osoba starší 18 let – vedoucí družstva nebo osoba jím pověřená). Členové družstva sestrojí sací vedení z 2 ks savic 110/1,6 m a sacího koše, od umělého vodního zdroje – reprezentován kádí. Od stroje družstvo sestrojí dopravní vedení z 2 ks hadic B 10 m k rozdělovači a dále 2 útočná vedení z 2 ks hadic C 10 m a proudnic. Cílem útoku je sestřik terčů v co nejkratším čase.

 • nářadí nesmí přesahovat obrysy základny, s výjimkou kategorie mladší, kdy je přívodní vedení kromě koše, našroubované na stroji.
 • za správné připevnění přetlakového ventilu je zodpovědný vedoucí družstva
 • tvar útoku na přiloženém nákresu
 • jednotný úbor, opasek, přilba, příprava na základně max. 5 min,
 • vzdálenost koncovek hadic na průchod papíru, sací koš a sací vedení musí být sešroubovány po provedení útoku a vynoření
 • Vedoucí může ubrat plyn na stroji za účelem ochrany zdraví soutěžícího, ochrany stroje nebo tratě. Toto nebude hodnoceno jako zásah do průběhu útoku.
 • Pokud soutěžícímu upadne přilba, je povinen si ji neprodleně nasadit.

Měření dosažených časů:

 • elektronická časomíra
 • v případě poruchy ruční časomírou

Družstva soutěží s vlastním nářadím a na vlastní nebezpečí.

Vyhodnocení soutěže proběhne do půl hodiny od ukončení útoku posledního družstva.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic nebo programu soutěže pro případ nepředvídatelných okolností.