Činnost a akce

GulášFest Morávka

SDH Morávka se 17.9.2022 zúčastnilo GulášFestu pořádaného obcí Morávka. První soutěžní team, vedený Honzou Ševčíkem, vyhrál první místo. Nemalou měrou se o výhru zasloužili i ostatní členové teamu, kteří pomáhali jak s přípravou guláše, tak s výzdobou stánku. Druhý soutěžní team, složený z našich hasičat se umístil na krásném čtvrtém místě. Celkem se akce zúčastnilo 11 soutěžních teamů.

Guláš fest Sulimov

Po úspěchu na domácí akci se Honza rozhodl reprezentovat naše SDH i na soutěži v jeho rodném Sulimově 12.11.2022. I tam náš tříčlenný team (Honza, Milan, Matěj) získal první místo. Byl to pilotní nultý ročník soutěže, kterého se zúčastnilo sedm týmů. Doufáme, že se z této akce stane tradice, a že za rok přijedeme obhájit titul.